[ domov | kontakt | avtor | sitemap | bmwslo | oglaševanje | iskanje | obvestila ]
Predstavitev serije 5 - E39 + tehnični podatkiUporabni nasvetiFotogalerija, ohranjevalniki ...Povezave
Check system potovalnega računalnika ob odklepu ponuja precej več informacij, kot v privzetem načinu. Dodatne informacije se izpisujejo na navigacijskem zaslonu ali na instrumentni plošči, na sredini pod merilniki. Opisan postopel velja za vozila, opremljena s check systemom. Slednjega najenostavneje prepoznate po dveh gumbih na instrumentni plošči. Poleg levega, namenjenega za resetiranje dnevnih kilometrov, je prisoten še desni, namenjen izpisu sporočil check systema.

Sistem odklenete na naslednji način: desno tipko pri delujočem vozilu držite nekaj sekund (pri delujočem zato, ker je večina funkcij namenjena premikajočemu se vozilu). Najprej se bo na zaslonu izpisalo "CHECK CONTROL OK". Čez nekaj sekund se bo pojavil napis "TEST-NR. 01". Gumb lahko spustite. Z desnim gumbom lahko izbirate posamezne funkcije, z levim gumbom pa izbiro potrdite (pozor, pri nekaterih funkcijah lahko z levim gumbom spremenite nastavitve). Z nadaljnim pritiskom desnega gumba se boste torej pomaknili v "TEST-NR. 02". Gumb pritiskajte tako dolgo, dokler ne prispete do "TEST-NR. 19", kjer se pojavi napis "LOCK: ON". Pritisnite levi gumb in vpišite vsoto zadnjih petih številk identifikacijske (VIN) številke vozila. Pojavi se napis "LOCK: 00". Ustrezno številko vpišete tako, da pritiskate levi gumb tako dolgo, dokler se na zaslonu ne prikaže vrednost izračunane vsote, nato pritisnite desni gumb. Skrite funkcije potovalnega računalnika so tako odklenjene. S pritiskom na levi gumb vstopite v test. Z desnim gumbom se pomikate po testih, z levim pa test aktivirate in izbirate podfunkcije posameznega testa. (V zaklenjenem načinu delujeta le test 01 in 02, pri ostalih se pojavi napis "LOCK: ON").
 

TEST-NR. 01

FGSTNR: GN70091 (identifikacijska številka vozila)
K: 7744 (K-število)
BMWTNR: 8387061 (cluster part number)
CI:12 DI:06 BI:09 (coding / diagnosis / bus index)
DAT: 35/00 (teden in leto proizvodnje)
HW: 04 SW:1400/1400 (hardware and software number of cluster - verzija OS sistema)
ZYL: 08 M:4 S:4095 (število valjev / status injektorjev / faktor motorja ?)
CAN: 02 AEND:14 (CAN-version / KI-revision index - oznaka tržišča)
 

TEST-NR. 02

Test merilnikov in kontrolnih signalov, razen opozorilnih (nivo olja in temperatura motorja - pregrevanje), verjetno z razlogom, v kolikor bi check system odpovedal, bi se slednji opozorili vendarle aktivirali. Test deluje je le pri ugasnjenem vozilu.
 

TEST-NR. 03

SI-L: 1731 (količina porabljenega goriva od zadnje "inšpekcije")
SI-TAGE: 0269 (število preteklih dni od zadnje "inšpekcije")
 

TEST-NR. 04

12.8 L/100KM (trenutna poraba med vožnjo v litrih na 100km)
VBR: 4.2 L/HR (trenutna poraba v litrih na uro)
 

TEST-NR. 05

RW-VBR: 9.5 L/100KM (povprečna poraba uporabljena za izračun dosega)
RW: 671 KM (doseg v kilometrih s trenutno količino goriva v rezervoarju)
 

TEST-NR. 06

TNK: 18.3/30.3/48.7L (količina goriva rezervoarju:levo/desno/skupaj)
TNKANZ: 48.4L PHASE1 (indicirana vrednost + PHASE ?)
 

TEST-NR. 07

KTMP: 101°C (temperatura motorja)
N: 2674 U/MIN (število vrtljajev motorja v minuti)
ATMP: +25.0°C (ambientna / zunanja temperatura)
 

TEST-NR. 08

V: 198 KM/H (dejanska hitrost, izmerjena s pomočjo tipala na diferencialu)
VANZ: 208 KM/H (hitrost vozila, prikazana na analognem merilniku)
 

TEST-NR. 09

VB: 13.6 V (napetost akumulatorja v voltih)
 

TEST-NR. 10

LAND: 00 D (jezik check systema)
 

TEST-NR. 11

EINHEIT 1: 04 (podatki o nekakšnih enotah v heksadecimalnem zapisu)
EINHEIT 2: 80
EINHEIT 3: 42
 

TEST-NR. 12

VANK: 57.9 KM/H (hitrost uporabljena za izračun časa prihoda na cilj)
ANK: --:-- (čas prihoda na cilj - v primeru vnosa se izpišejo vrednosti)
 

TEST-NR. 13

GONG? (test zvočnih signalov, podobno kot TEST-NR. 02, vendar v audio obliki)
 

TEST-NR. 14

DIAG: 1 83 81 000
DIAG: 2 BF 88 000
DIAG: 3 C7 81 000
DIAG: 4 00 00 000
DIAG: 5 00 00 000
  (oznake (kode) napak, ki se shranjujejo v pomnilniku kombi prikazovalnika. Ob pravilno delujočem sistemu bi naj povsod bile ničelne vrednosti, vendar se v praksi velikokrat shranjujejo nepomembne napake, ki ne vplivajo na delovanje sistema. Kode se diagnosticirajo s pomočjo testerja.
 

TEST-NR. 15

PORT A00: xxxxxxxx (vrednosti v registru mikroprocesorja v binarni obliki?)
PORT A01: 00000111
PORT A02: xx0x0001
PORT A03: 00000011
PORT A04: 000x0101
PORT A05: 001B1111
PORT A06: 00110101
PORT B00: xxxxxxxx
PORT B01: 00100010
PORT B02: xx0x0110
PORT B03: x0111001
PORT B04: 000x1111
PORT B05: 11100111
PORT B06: 00000000
 

TEST-NR. 16

OELTEMP: --°C (temperatura olja - deluje samo pri M5)
 

TEST-NR. 17

RCC-EMPF.: ----MIN (?)
 

TEST-NR. 18

(pri tem testu se ne zgodi nič - verjetno ni v uporabi)
 

TEST-NR. 19

LOCK: OFF (s pritiskom na levi gumb se nazaj zaklenejo skrite funkcije)
 

TEST-NR. 20

KVBR: 1000 (faktor izračuna porabe goriva)
Tukaj lahko prenastavite faktor za izračun porabe goriva, ki jo prikazuje potovalni računalnik. Dejansko porabo, ki ste jo izračunali, pomnožite s 1000, nato pa delite s porabo, ki jo je izračunal računalnik. Predpogoj za točen izračun novega faktorja je, da je faktor pred spremembo nastavljen na 1000 (tovarniška nastavitev). V praksi to pomeni, da nekaj rezervoarjev vozite s privzetim faktorjem, si zabeležite porabo, ki jo je izračunal računalnik, ob tem pa tudi ročno izračunajte dejansko porabo goriva.
Po pritisku na levi gumb se začne prikazano število manjšati do 750, nato se spet nadaljuje od 1250. Če gumb pritiskate, se število manjša za 1, če ga držite, pa za 10.
 

TEST-NR. 21

RESET? (s pritiskom na levi gumb se software resetira, efektivno kot odklop akumulatorja)
 
Gerchy E-39 © 2004.
  Nasveti:
MID in IRIS prikazovalnika
 
   
 
Idejna zasnova, izvedba, oblikovanje, besedila, nasveti: gerchy
Fotografije: gerchy, BMW Press, internet ...

Produkcija:
Gostovanje: Simetric